UKENDTE RETTIGHEDSHAVERE

Ukendte rettighedshavere

MPO har i 2017 fordelt vederlag for rettighedsåret 2016 samt tidligere år baseret på bl.a. musikvideo- og streamingrapporteringer. Rapporterne indeholder et mindre repertoire, hvor MPO ikke har været i stand til at identificere rettighedshaverne og dermed ikke har kunnet udbetale rettighedsmidlerne forbundet med dette forbrug.

Alle musikproducenter opfordres til at gennemgå residual-listerne med ukendt repertoire. For brug af musikvideo findes rapporterne på claim systemet mit.mpo.dk og for streaming findes listen her.

Claim dine rettigheder
Såfremt du har rettigheder til musikvideoer skal rettighederne claimes via mit.mpo.dk. Har dit musikselskab rettigheder til repertoire på streaming-listen 2016, bedes du sende en mail til maf@mpo.dk (cc: tas@mpo.dk) og anmelde dit krav. Hvis du ikke allerede har login til systemet kan du ansøge her, hvor du også kan ansøge og medlemskab af MPO. Vi arbejder i øvrigt på at udvikle claimsystemet til at indeholde streamingdata i 2018.

MPO har i år også fordelt retransmissionsvederlag baseret på tv- og radiodata fra Gramex. Derfor er det vigtigt at dit selskab også ajourfører spillelisterne fra Gramex.

Ufordelbare midler
Vi gør opmærksomme på, at lov om kollektiv forvaltning af ophavsret §16 stipulerer, at: ”Kan de beløb, der tilfalder rettighedshaverne, ikke fordeles senest 3 år fra udgangen af det regnskabsår, hvori de pågældende beløb blev opkrævet , og har kollektiv forvaltnings-organisationen truffet alle nødvendige foranstaltninger for at identificere og lokalisere rettighedshaverne, jf. stk. 2-6, skal beløbene klassificeres som ufordelbare midler.” (gældende fra lovens ikrafttrædelse 5. april 2016).