ANSØG OM STØTTE

MPO’s støtteordning

MPO modtager på musikproducenternes vegne en andel af det kollektive vederlag, der udbetales som kompensation for lovlig privatkopiering. En tredjedel af dette vederlag fordeles via MPO’s støtteordning. Det er muligt at søge støtte til følgende områder:

 

  • Produktion af musik
  • Udbredelse af indspillet musik i udlandet
  • Messedeltagelse
  • Andre projekter

Alle producenter og distributører, der producerer eller har eneret til at distribuere indspillet musik i Danmark, kan søge om støtte. Kriterierne for at modtage støtte er fastsat af bestyrelsen.

MPO’s bestyrelse behandler ansøgninger halvårligt. Deadline for ansøgninger er henholdsvis den 31. januar og 31. juli, hvorefter sekretariatet og et bestyrelsesudvalg vil læse alle ansøgninger igennem, inden bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af støttemidler.

Støttemodtagere skal kunne dokumentere, at den udgift der er søgt om støtte til er afholdt.

Hvem kan søge om støtte?

Alle producenter og distributører, der producerer eller har eneret til at distribuere indspillet musik i Danmark, kan søge om støtte.

Aktuel ansøgningsrunde

ANSØGNINGSRUNDEN ER ÅBEN

Ansøgningsperioden løber fra 1. november 2018 frem til den 31. januar 2019.

Kriterier og krav

Læs mere om kriterier og krav til ansøgninger om støtte herunder. Bemærk at du kun kan modtage støtte, såfremt du opfylder kriterier og krav inden for det område, du søger midler til.

Ansøg om midler

Dokumentation af udgift

Har du modtaget støttemidler fra MPO, er det et krav, du kan dokumentere, at udgiften er afholdt.

Du skal uploade dokumentationen for de afholdte udgifter via formularen. Dokumentationen skal samles i ét dokument med kopier af bilag.

Dokumentationen skal som udgangspunkt fremsendes senest tre måneder efter projektets afslutning / arrangementets afholdelse men varierer afhængig af støtteområde. Se de konkrete tidsfrister og krav i kriterierne ovenfor.

Upload af dokumentation