OM MPO

Hvad laver MPO?

MPO er musikproducenternes forvaltningsorganisation. Vi forvalter musikproducenternes rettigheder. Det gør vi ved at indgå kollektive aftaler på vegne af producenterne i de tilfælde, hvor kollektive aftaler giver mere mening end individuelle aftaler med producenterne. Vi gør det ved at indhente vederlag på vegne af producenterne. Og vi gør det ved at sikre, at vederlagene hurtigt bliver udbetalt til producenterne. Vi både indhenter og udbetaler midler til de enkelte rettighedshavere baseret på direkte aftaler med musikaftagere som DR og TV 2. Vi administrerer og udbetaler også vederlag, som vi modtager via aftaler i Copydan, som vedrører retransmission af radio- og tv-kanaler, og brug af producentrettigheder i undervisning og i DR’s arkivmaterialer. Dertil varetager vi også administrationen og fordelingen af de kollektive vederlag, der modtages som kompensation for lovlig privatkopiering. Det sker gennem en støtteordning, som alle danske musikproducenter kan søge om midler fra.

 

Hvis det er nemt at indgå aftaler om brug af musik, når musikken ud til flere danskere. Det skaber både værdi for musikglade danskere, musiktjenester og producenter. Derfor afsøger vi i MPO hele tiden nye muligheder for at indgå kollektive aftaler, som giver mening for aftagerleddet og samtidig styrker musikproducenternes forretningsmæssige fundament.

MPO er en non-profit medlemsorganisation, som forvalter rettigheder på vegne af vores medlemmer og andre musikproducenter. Derfor er det afgørende for os, at forvaltningen foregår med højest mulige effektivitet og transparens. Vi er overbeviste om, at vi bliver bedre til vores arbejde af at lytte. Derfor vægter vi også dialogen med både producenter og aftagere af musikken højt.

Værdier

Vi er transparente

Som forvaltningsorganisation prioriterer vi at skabe gennemsigtighed i alt, hvad vi foretager os. Vi vil gerne gøre det let at forstå de mange pengestrømme, der flyder igennem foreningen.

Vi lytter

Det er vigtigt for os at indgå dialog med rettighedshavere, medlemmer og samarbejdspartnere, da vi i fællesskab skaber en stærk og effektiv forening.

Vi optimerer

Vi har stor fokus på effektivisering og optimering, så vi sikrer mest mulig værdi for rettighedshaverne.

Vi er udviklingsorienterede

Vi søger at bidrage til en positiv udvikling i den danske musikbranche ved at afsøge nye aftaleområder og støtte udviklingsprojekter.

Bestyrelsen

Jan Degner (formand)

Direktør, ArtPeople

Casper Bengtson

Direktør, Universal Music

Søren Krogh Thompson

General Manager, Playground Music

Laura Littauer

Director, Sundance Music

Mikkel Torsting

Managing Director, Warner Music

Henrik Daldorph

Direktør, Sony Music

Hvem skal lave aftaler?

Enhver der ønsker at anvende musik eller musikvideoer kommercielt, skal indgå aftale om brugen med de relevante rettighedsorganisationer. Som udgangspunkt skal der indgås aftale med Koda, og alt efter den konkrete brug en aftale med MPO eller Gramex.

Læs mere her.